Silk Dance Company

Skok na vsebino // Skok na meni


Sveto SUFI celjenje Amel Tafsout

4. in 5.4.2020

Sveto SUFI celjenje Amel Tafsout <em>Foto: Carrie Meyer</em>
Foto: Carrie Meyer
Sveto SUFI celjenje Amel Tafsout

Delavnici z Amel Tafsout namenjeni celjenju, raziskovanju ter poglabljanju razumevanja kulturnega izročila in njegovega ozadja s pristno mojstrico plesa iz Alžirije.

Amel Tafsout

Amel Tafsout (pomeni "Upanje pomladi") je karizmatična mednarodna izvorna plesalka in mojstrska plesna umetnica severnoafriškega Magreba, ki je očarala občinstva na Bližnjem vzhodu, v severni Afriki, pa tudi v Evropi, Novi Zelandiji, ZDA in Latinski Ameriki. Tafsout je priznana koreografinja, inštruktorica in performer severnoafriškega Magrebskega plesa kot tudi pesnica, pripovedovalka, pevka, sociologinja in plesna antropologinja.

Svoje življenje je posvetila predstavljanju svoje plesne kulture, kot tudi zgraditi most med Vzhodom in Zahodom, ustvarjanju dialoga komunikacije in razumevanja pri tkanju lepote in moči žensk v različnih kulturah.

Amel je zelo ponosna na svojo dediščino in se zavzema za ohranjanje svoje plesne tradicije, hkrati pa vključuje lastno plesno izkušnjo in duhovni razvoj.

www.ameltafsout.com

4.4.2020 10.30- 13.30

Andaluzijski dvorni ples s šali: Andaluzijski mestni plesi v Magrebu (Severna Afrika) izvirajo iz arabsko-andaluzijskih tradicij bogatih in spoštovanih družin v starodavnih mestih, kot so Fes, Rabat, Meknes, Tetouan, Tlemcen, Konstantin, Alžir, Tunis, Sousse … vsebujejo tudi turški element, zlasti v Tuniziji in Alžiriji. Nastopajo jih samo ženske na različnih svečanostih. Med delavnico se bo Amel Tafsout osredotočila na različne tehnike plesa s šali.

4.4.2020 16h- 20.30 in 5.4.2020 10.30- 13.30

Sveto SUFI celjenje: Amel, ki je bila vzgojena v Alžiriji, je odraščala s tradicionalnimi pristopi k celjenju oz. zdravilnimi praksami svoje rodne države. Skozi raziskave plesne antropologije in sufijske duhovne tradicije, združuje Amel tradicionalno zdravljenje s svetim plesom. Z dolgoletnim usposabljanjem na različnih področjih zdravilnih praks, svojim poznavanjem glasbe ter plesa in ker izhaja iz rodu duhovne sufijske tradicije, je razvila lastno delavnico svetega plesa. Svoje tradicionalno ozadje združuje z izkušnjami učenja zvočnega zdravljenja in zikr, dihalnega dela, vrtenja in zamaknjenosti/ transa. Delavnica vključuje delo s telesom in dihom, zvočno celjenje in napeve (Zikr), kar vodi v vrtenje in konča z Zar-Hadro, starodavno ceremonijo zdravljenja na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Njeno raziskovanje plesne antropologije se osredotoča na kulturno umetnost in ritual, izražen v plesu, kot tudi na zdravilno obliko. Prosimo, nosite udobna oblačila, po možnosti bela in na delavnico prinesite majhno odejo in dolg šal.

Sveto SUFI celjenje delavnica/ Sacred Sufi healing: 120€ (105€ predplačilo/ avans)
Andaluzjski dvorni ples/ Andalusian court dance: 50€ (40€ predplačilo/ avans)
Obe delavnici/ both WS: 150€ (130€ predplačilo/ avans)  
Info: ples@silkdancecompany.si


Amel Tafsout

Amel Tafsout (means ‘Hope of Spring’) is a charismatic international first source master dance artist of North African Maghreb dance and has mesmerized audiences in the Middle East and North Africa, as well as Europe, New Zealand, U.S.A. and Latin America. Tafsout is an acclaimed choreographer, instructor and performer of North African Maghreb Dance as well as a poet, a storyteller, a singer, a socio-linguist and a dance anthropologist.

She has dedicated her life not only to make her dance culture known and but also to build a bridge between the East and the West in order to create a dialogue of communication and understanding in weaving the beauty and strength of the woman in various cultures.

Amel is very proud of her heritage and she is committed in preserving her dance tradition while incorporating her own dance experience and spiritual development.

www.ameltafsout.com

4.4. 2020 10.30- 13.30

ANDALUSIAN COURT DANCE WITH SCARVES: Andalusian city dances in the Maghreb (North Africa) originate from Arab-Andalusian traditions of well respected families in ancient cities, Such as Fes, Rabat, Meknes, Tetouan, Tlemcen, Constantine, Algiers, Tunis, Sousse…also have a Turkish element especially in Tunisia and Algeria. Women only at various festivities perform them. During the workshop, Amel Tafsout will focus on the various techniques of dancing with scarves and how to keep the rhythm while improvising. (Please bring two scarves for the workshops).

4.4.2020  16h- 20.30 and 5.4.2020 10.30- 13.30

SACRED SUFI HEALING: Raised in Algeria, Amel grew up with traditional healing practices of her native country. With research in dance anthropology and coming from a Sufi spiritual tradition, Amel combines traditional healing with sacred dance. With a long training in various healing practices, her knowledge in music and dance and coming from a lineage of a spiritual Sufi tradition, Tafsout developed her own workshop in sacred dance. She combines her traditional healing background with her learning experience in Sound healing and Zikr, breath work, whirling and trance. The workshop includes body and breath work, sound healing and chanting (Zikr), leading to whirling and ending with Zar-Hadra, an ancient healing ceremony in the Middle East and Africa. Her research in dance anthropology focuses on a culture’s art and ritual expressed in dance as well as a healing form. Please wear comfortable clothing, preferably white and bring a small blanket and a long shawl for the workshop.

Orientalska poletna plesna šola

Prava poslastica za plesalke

Orientalska poletna plesna šola (OPPŠ) je zastavljena kot poletni projekt poln plesa, gibanja, prijetnega druženja ob učenju, ustvarjalnega preživljanja prostega časa ter širjenja obzorij.

Orientalska poletna plesna šola (OPPŠ) 2015, foto Saša Huzjak

Utrinek iz OPPŠ 2015 (foto Saša Huzjak)

OPPŠ je sestavljena kot priložnost za učenje orientalskega plesa z mednarodno zasedbo pedagoginj, nego ženskosti, aktivno sprostitev in za spoznavanje ter doživljanje tega dela arabske kulture. Zajema različne teme in georafska področja. Orientalska poletna plesna šola je s pestrim programom delavnic in predavanj gotovo prava poslastica izkušenim plesalcem/kam. Določene delavnice so namenjene tudi ljudem brez predznanja in začetnikom/cam, ki bi radi/e spoznali/e orientalski ples. Različni pristopi in teme ponujajo večjo širino, v kateri se najde nekaj za vsak okus.

Podrobnosti o letošnjih delavnicah, pedagoginjah in predavateljicah si lahko preberete kmalu.

Pretekle Orientalske poletne plesne šole

Orientalska poletna plesna šola 2012 je v strnjeni obliki kot prva OPPŠ zaobsegala delavnice orientalskega  in indijskega plesa z Dalylo Rami ( Maroko) in Edito Čerče. Namenjena je bila razvijanju plesnih veščin saaidi plesa, klasičnega orientalskega plesa raqs šarki in spoznavanju indijskega plesa bharata natyam.

OPPŠ 2013 je povečala svoj obseg nudenja možnosti spoznavanja s plesno kulturo Bližnjega vzhoda. Zvrstile so se različne delavnice priznanih učiteljic orientalskega plesa; Alja Shaar, Dalyla Rami, Nataša Kočar, Ksenija Visket in Edita Čerče. Plesno predstavo orientalskega plesa "gRAJSKE dame se je predstavilo na mariborskem gradu. Potekala je okrogla miza o poučevanju etničnih manjšinjskih (v sklopu arabskega kulturnega ŠAMS 2013), ob kateri so razpravljali Dalyla Rami (Maroko), Mahmud Al Khatib (Arabska folklorna skupina Rozana; Jordanija/Palestina, Slovenija), Alja Shaar (Hiša glasbe, Slovenija, Nataša Kočar (KOUD Bayani, Slovenija)

OPPŠ 2014 je vzpodbujala razširjen pogled na izvor plesne umetnosti iz ritualnega in glasbenega stališča. Ponujene so bile plesne in obredne delavnice Astrid Pinter (Avstrija), s svojo delavnico egipčanski ples, Mirjam Mihelčič Korez, ki je udeleženke vodila skozi Zaar in Edite Čerče, z delavnico Valovi in kače ter Trance Dance ob spremljavi Vlada Matele. Glabeno delavnico orientalskih tolkal je vodil Andrej Hrvatin. 

OPPŠ 2015 s priznano učiteljico iz Češke Karolino Idrisovo in Astrid Pinter iz Avstrije. Glavno težišče plesnih delavnic je bil spoznavanje folklor egipčanskega prostora. Umetniško izražanje plesalk se je poglabljalo na delavnicah Edite Čerče.

OPPŠ 2016 je z namenom, da omogoči čim boljši dostop do znanja, kakor tudi širši vpogled v kulturo Bližnjega vzhoda, ponudila poleg delavnic uprizoritvenega orientalskega plesa Dalyle Rami ter Edite Čerče in egipčanskega plesa Astrid Pinter tudi predavanje o feminizmu v Maroku dr. Maje Lamberger Khatib.

Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Karolina Idrisova in del udeležencev OPPŠ 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Karolina Idrisova in del udeležencev OPPŠ 2015 Foto: Saša Huzjak

Deli naprej!


Naša spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev, izboljšuje in prilagaja uporabniško izkušnjo ter analizira promet. Potrdite, da se strinjate z njihovo uporabo.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Kaj so piškotki?

Piškotki (angleško cookies) so kratke tekstovne datoteke, ki se lahko razpošiljajo in shranijo na vašem računalniku, pametnem telefonu ali kateri koli drugi napravi, ki dostopa do spletnih strani po internetu. Piškotke lahko uporabimo pri zbiranju informacij o načinu, kako uporabljate neko spletno stran, in posledično pri prilagajanju vsebin spletne strani ob vašem naslednjem obisku, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. V piškotku je običajno zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče neko spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega. Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletni strani www.aboutcookies.org, kjer so tudi navodila, kako jih pobrišete.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnost ...).

Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke o tem, kaj uporabniki delajo na spletni strani, z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika.

Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo ...) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani.

Piškotki za usmerjanje

Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb (npr. oglaševalska in družabna omrežja), na primer gumba "Všečkaj" in "Deli z ostalimi". Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu. Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotka Avtor Opis
bcms_cookie_accepted
bcms_cookie_declined
Silk Dance Company Ta piškotka beležita vašo izbiro glede uporabe piškotkov na naši spletni strani.
di
dt
psc
uid
uit
uvc
siteaud
ana_svc
atuvc
user_token
...
AddThis Te piškotke nastavi vtičnik za delitev z družabnimi omrežji podjetja AddThis.
AddThis politika zasebnosti / Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)
c_user
s
xs
presence
datr
ft
lu
sub
lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wb
act
_e_3qqF_0
wd
p
...
Facebook Te piškotke nastavi Facebookov vtičnik.
Facebook piškotki in podobne tehnologije
__utma
__utmz
SID
LOGIN_INFO
use_hotbox
PREF
SSID
HSID
watched_video_id_list
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
...
YouTube Te piškotke nastavi videopredvajalnik YouTube.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete – za več informacij obiščite spletno stran www.aboutcookies.org. Vašo odločitev glede uporabe piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite s klikom na povezavo Piškotki.

Upravljalec piškotkov

Spletno mesto Silk Dance Company.