Silk Dance Company

Skok na vsebino // Skok na meni


Nedelja, 30. avgust 2020

Plesni vikend z/ dance weekend with Yalia

17. in 18.10.2020

Yalia
Yalia
Yalia
Yalia
Yalia
Yalia

Yalia je umetnica na področju orientalskega plesa s sedežem na Dunaju v Avstriji. Njeno srce pripada egiptovskemu slogu orientalskega plesa in glasbe. Afriške plese je Yalia plesala že od zgodnjega otroštva in pri svojih 14. letih začela tudi s poukom orientalskega plesa. Kmalu je začela potovati po Evropi, da se je lahko učila ob odličnih egiptovskih in evropskih učiteljih, ki so jo seveda odpeljali tudi v Egipt. Izjemena festivala Nilegroup v Kairu in SBDF na Švedskem sta zaznamovala velik del njene poti, ko je postajala profesionalna plesalka in pridobila globlje razumevanje egipčanske kulture. Od leta 2003 potuje kot učiteljica, koreografinja in izvajalka orientalskega plesa v države, kot so Egipt, Švedska, Finska, Španija, Italija, Nemčija, Grčija, Francija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Švica ... Njen slog je predrzen, ženstven, zemeljski in zabaven.

Shaabi 17.10. 2020 ob 15.30- 17.30

Odraža egipčansko veselje do življenja. Pravi joie de vivre! Navdušujoč Shaabi z veliko ženskosti in šarma.

Drum Solo 18. 10. 2020 ob 10h- 12h

Vrhunec vašega nastopa ali navdih za lastno bobensko solo koreografijo. Šimiji, poudarki in kanček humorja!

Delavnice bodo v prostorih Ornament, Popovičeva ul.2, 2000 Maribor.
Cena je 40€ za delavnico, 35€ pri predplačilu do 17.10.2020.
Obe delavnici 70€, 66€ za obe pri predplačilu do 17.10.2020.
Informacije in prijave: ples@silkdancecompany.si


Yalia ist eine orientalische Tanzkünstlerin mit Sitz in Wien-Österreich. Ihr Herz gehört dem ägyptischen Stil des orientalischen Tanzes und der Musik. Ihr Stil ist frech, weiblich, erdig und lustig. Seit frühester Kindheit hat Yalia afrikanische Tänze getanzt und begann im Alter von 14 Jahren mit dem Unterricht für orientalischen Tanz. Bald begann sie durch Europa zu reisen, um Unterricht bei ägyptischen und europäischen Lehrern zu nehmen, die sie natürlich auch nach Ägypten brachten. Das Nilegroup Festival in Kairo und SBDF Schweden waren ein großer Teil ihrer Reise, um eine professionelle Tänzerin zu werden und ein tieferes Verständnis für die ägyptische Kultur zu gewinnen. Seit 2003 reist sie als Lehrerin, Choreografin und Performerin für orientalischen Tanz in Länder wie Ägypten, Schweden, Finnland, Spanien, Italien, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Schweiz…

Shaabi 17. 10. 2020 15.30- 17.30

Ägyptische Lebensfreude pur! Ein mitreissender Shaabi mit viel Weiblichkeit und Charme.

Trommelsolo 18. 1. 2020 10h- 12h

Der Höhepunkt deines Auftritts oder die Inspiration für deine eigene Trommelsolo Choreografie. Shimmies, Akzente und eine Prise Humor!

WS 40€, 35€ bis 17.10.2020.
Beide WS 70€, 66€ bis 17.10.2020.
Info: ples@silkdancecompany.si


Yalia is an oriental dance artist based in Vienna- Austria. Her hart belongs to the Egyptian side of oriental dance and music. Her style is cheeky, feminine, earthy and fun. Dancing African dances since early childhood Yalia started taking classes for oriental dance at the age of 14. Soon she began to travel through Europe to take classes from amazing Egyptian and European teachers which also took her to Egypt- of course. The fabolus Nilegroup Festival and SBDF where a big part of her journey to become a professional dancer and gain a deeper understanding for the Egyptian culture. Since 2003 she is travelling as a teacher, choreographer and performer for oriental dance to coutries like Egypt, Sweden, Finland, Spain, Italy, Germany, Greece, France, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Switzerland…

Shaabi 17.10. 2020 15.30-17.30

Egyptian joie de vivre! A rousing Shaabi with a lot of femininity and charm.

Drum Solo 18.10. 2020 10h- 12h

The highlight of your performance or the inspiration for your own drum solo choreography. Shimmies, accents and a dash of humor!

WS price 40€, 35€ until 17.10.2020.
Both WS 70€, 66€ until 17.10.2020.
Info: ples@silkdancecompany.si